Languages

History of Our Vocational School

Yüksekokulumuz Hakkında

Meslek Yüksek Okulumuz 1991 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde 1 Profesör, 3 Doçent ve 12 Öğretim Görevlisi barındırmaktadır. Meslek Yüksek Okulumuzdaki öğrenci sayısı 421 dır. Meslek Yüksek Okulumuzda modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. Meslek Yüksek Okulumuz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde meslek elemanı olarak istihdam edilmektedir.
 
 

Tarihçesi

 

Misyon ve Vizyonu

Misyon
Ön lisans düzeyinde olan bölümlemizde, eğitim vermek, bölümler ile ilgili temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bölümle ilgili bütün dallarda yeterli teknik eğitim görmüş bireyler yetiştirmek, bölümlerin sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde, güvenli, ekonomik, çevresel ve toplumsal yönleri ile kabul edilebilir biçimde çıkarılması, işlenmesi ve kullanılmasına yönelik bilgi ve beceri edinmelerini sağlamaktır.
Vizyon
Programlarla ilgili kalıcı ve nitelikli eğitim vermek, hedefler belirleme de ve yönlendirme de yardımcı olmaktır. DGS sınavında daha fazla sayıda başarıyı sağlamak için öğrencileri yönlendirme, iş olanakları ve ileri düzeyde eğitim için alternatiflerin ve imkanların en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

 

English