Languages

Geotechnic

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU

GEOTEKNİK  PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI

 

I. SINIF

I. YARIYIL

Optik

Kod

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

ECTS

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredisi

1510

MAT121

Matematik

2

2

4

3

4

1520

FİZ   123

Fizik

2

2

4

3

4

1530

KİM 103

Kimya

2

2

4

3

4

1540

ENF 101

Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı I

2

2

4

3

6

1550

KJT  101

Tasarı Geometri

2

2

4

3

5

1560

KJT  103

Jeoloji ve Kayaç Bilgisi

3

2

5

4

5

1570

TRD 109

Türk Dili

2

0

2

2

1

1580

YDİ  131

İngilizce

2

0

2

2

1

TOPLAM

17

12

29

23

30

 

 

I. SINIF

II. YARIYIL

Optik

Kod

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

ECTS

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredisi

1010

KJT  102

Kaya Mekaniği

3

1

4

3

4

1020

KJT  104

Zemin Mekaniğine Giriş

3

0

3

3

3

1030

KJT  106

Hidrojeoloji

2

0

2

2

3

1040

KJT  108

Malzeme Bilgisi

2

0

2

2

3

1050

ENF  102

Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı II

2

2

4

3

6

1060

KJT  110

İlk Yardım ve Sağlık Bilgisi

1

0

1

1

1

1070

KJT  112

İş Hukuku

1

0

1

1

1

1080

KJT  114

İş Güvenliği

1

0

1

1

1

1090

KJT  116

Yapı Mekaniği - I (Statik)

2

0

2

2

3

1100

KJT  118

Topografya ve Jeolojik Harita Bilgisi

2

0

2

2

3

1110

TRD 110

Türk Dili

2

0

2

2

1

1120

YDİ  132

İngilizce

2

0

2

2

1

TOPLAM

23

3

26

24

30

 

 

II. SINIF

III. YARIYIL

Optik

Kod

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

ECTS

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredisi

2510

KJT  201

Mühendislik Jeolojisi

3

0

3

3

4

2520

KJT  203

Jeofizik (Sismik)

3

0

3

3

4

2530

KJT  205

Malzeme Mekaniği I

3

1

4

3

4

2540

KJT  207

Zemin Mekaniği I (Arazi Deneyleri)

3

1

4

3

4

2550

KJT  209

Yapı Mekaniği - II (Mukavemet)

2

0

2

2

3

2560

KJT  211

Elektrik ve Elektrik Motorları

2

2

4

3

5

2570

KJT  213

Sondaj Tekniği

2

2

4

3

5

2580

AİT   209

Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi

2

0

2

2

1

TOPLAM

20

6

26

22

30

 

 

II. SINIF

IV. YARIYIL

Optik

Kod

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

ECTS

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredisi

2010

KJT  202

  Zemin Mekaniği  (Laboratuar Deneyleri)

4

4

8

6

9

2020

KJT  204

  Zemin İyileştirme Yöntemleri

3

1

4

3

5

2030

KJT  206

  Gen. Makine ve Motor Bilgisi  

2

2

4

3

5

2040

KJT  208

  İnşaat Temel Yapıları

3

1

4

3

5

2050

KJT  210

  Malzeme Mekaniği II

3

1

4

3

5

2060

AİT  210

 Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi

2

0

2

2

1

TOPLAM

17

9

26

20

30

 

 

DERS İÇERİKLERİ

                                                                                                                                                   T   U   K

MAT 121

MATEMATİK

2

2

3

            Sayılar, kompleks sayılar, fonksiyonlar ve çeşitleri, limit ve süreklilik, türev ve uygulamalar, trigonometri, alan ve hacım hesapları, entegral, belirli entegral.

 

FİZ 123

FİZİK

2

2

3

            Fiziksel büyüklükler ve birim sistemleri, vektörler, hareket, dinamik, iş, enerji akışkanların mekanik özellikleri, durgun yüklerin etkileşmesi, ışık yayılması, mercek ve aynalar.

 

KİM 103

KİMYA

2

2

3

            Kimya ve madde, semboller, formüller, denklemler, gazlar-katılar, kimyasal termodinamik, reaksiyon hızı ve denge, çözeltiler, sulu çözeltilerde denge. Elektrokimya, periyodik sistem ve atomların elektron yapısı, çözünme, çözünürlük, asitler, bazlar ve pH hesapları, kimyasal bağlar.    

  

  ENF 101 TEMEL BİLGİ KULLANIM TEKNOLOJİSİ I                                              2   2    4

  Kişisel bilgisayar türleri, bir bilgisayarın bileşenleri, işletim sistemleri, ağ bağlantıları ve internet kullanımı, Bilgisayarlarda aşırı zarar oluşturabilecek bilgisayar virüsleri ve bunlarla mücadele, en fazla kullanılan işletim sistemleri ve onların ofis uygulamaları hakkında bilgiler verilecektir.

 

KJT 101

TASARI GEOMETRİ

2

2

3

            Arazi çalışmalarında öğrencilerin jeolojik haritaları okuyabilmeleri ve kullanabilmeleri, aynı  zamanda  Teknik  Resim  ve  krokilerden  faydalanarak  çalışma  alanlarını tanımaları ve  yorumlayabilme becerilerini geliştirmektir.

 

KJT 103

JEOLOJİ VE KAYAÇ BİLGİSİ

3

2

4

            Jeoteknik alanı içerisinde, yer kabuğu yapısını oluşturan zeminlerin ve kayaçların oluşum mekanizmalarının bileşenlerinin ve tüm özelliklerinin bilinmesi temel bilgilerdir. Bu nedenlerle jeoloji dersi kapsamında bu bilgilerin detaylı olarak verilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan teorik derslerde anlatılacak detay konuların okulumuz jeoloji ve zemin kaya mekaniği laboratuarlarında el örnekleri üzerinde ve yapılacak uygulama deneylerinde daha bilgili, donanımlı ve uygulayıcı teknikerlerin yetiştirilmesi temel hedeftir.

 

TRD 109 TÜRK DİLİ                                                                                                            2    0    2

          Dil ve dilin önemi dillerin doğuşu, yayılışı ve yapı bakımından diller, Türk dilinin Dünya dilleri arasındaki yeri ve genel yapısı, Türk yazı dili, fonetik ve morfolojik yapısı , Türkçe dil bilgisi, kelime, cümle, paragraf okuma ve anlama, kelime çeşitleri, imla kuralları konuları işlenecektir.

 

YDİ 131 İNGİLİZCE                                                                                                             2    0   2

            Time clauses, what-who-where(wh)questions, helping verbs(am,is,are), Countries and cities, present continuous tense, many and how much, prepositions,have-hasgot, how many, there is-there are, quiz.

 

KJT 102

KAYA MEKANİĞİ

3

1

3

            Kaya Mekaniğine Giriş ve İncelediği Konular, Kaya Mekaniğinde Kullanılan Terimler, Kayanın Fiziksel Özellikleri, Kayanın Direnç Özellikleri, Kaya Sınıflamaları, Kayada Gerilmeler, Cisimlerin Mekanik Davranış Türleri,  Kaya Mekaniğinde Deneyler, Ölçümler ve Gözlemler, Kayalar Üzerinde Yapılan Laboratuar Deneyler, Kayaçların içinde ve özellikle de yeraltında oluşturulan yapıların açılması, tutulması sırasında kayacın statik ve dinamiğinin konu alınması, bunların çevre ile olan etki ve tepkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

KJT 104

ZEMİN MEKANİĞİNE GİRİŞ

3

0

3

            Zemin Mekaniğine Giriş ve İncelediği Konular, Zemin Mekaniği Problemleri, Analizi, Zeminlerin İndeks Özellikleri, Tane Boyutu ve Tane Çapı Dağılımı, Elek Analizi ve Uygulama, İnce Taneli Zeminlerin Kıvamı ve Limitleri, Zeminlerin Fiziksel ve Kütle Özellikleri, Zeminlerin Sınıflandırılması, Zemin Suyu, Yeraltı Suyu, Zeminde Su Akımları, Özellikle zemin-su ilişkileri ile boşluk suyu basınçları ve efektif gerilme kavramı, zeminlerin yük altında şekil değiştirmesi ve mukavemet gibi Mühendislik özelliklerinin anlaşılması için en iyi kavranması gereken hususları oluşturmaktadır.

 

KJT 106

HİDROJEOLOJİ

2

0

2

            Vazgeçilmez  hayat  kaynağı  olan yeraltı ve  yer üstü  sularının bulunması, araştırma ve kullanılabilir hale getirilebilmesinin öğretilmesi, yer altı ve yerüstü sularının kimyasal özelliklerinin araştırılması ve çıkartılması, kayaçların ve zonların hidrojeolojik özelliklerinin belirlenmesi su ve kimyasının kayalar, zonlar üzerinde etkisinin araştırılması ve gerekli önlemlerin araştırılması hedeflenmektedir.

 

KJT 108

MALZEME BİLGİSİ

2

0

2

            Metallerin ortak özellikleri, üretilmeleri, işlenmeleri ve kullanılmaları ile ilgili bilgiler. Malzeme seçilirken ve satın alırken nelere dikkat edilmeleri, kalite ve standartlara uygun malzeme seçimi ile ilgili bilgiler. Bağlantı elemanları hakkında bilinmesi gerekli tablo ve cetvellerin okunması ve kullanılmasıdır.

 

 ENF 102 TEMEL BİLGİ KULLANIM TEKNOLOJİSİ II                                             2    2    3

  Kişisel bilgisayar türleri, bir bilgisayarın bileşenleri, işletim sistemleri, ağ bağlantıları ve internet kullanımı, 

 

KJT 110

İLK YARDIM VE SAĞLIK BİLGİSİ

1

0

1

             İş kazaları ve trafik kazalarında ilk müdahalenin yapılması ve hayat kurtarmaktır.

 

KJT 112

İŞ HUKUKU

1

0

1

            İşyerlerinde İş Hukuku’nun ve İş Hukukuna yön veren temel ilke ve düşüncelerin kavranmasını hedeflemektedir.

 

KJT 114

İŞ GÜVENLİĞİ

1

0

1

            İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin nasıl sağlanacağı amaçlanmaktadır. İş kazaları, işyerlerinde bulunması gereken, sağlık şartları ve güvenlik tedbirleri, koruma amaçları, işyeri talimatları ve iç yönetmeliklerin belirlenmesi hedef alınmaktadır.

 

KJT 116

YAPI MEKANİĞİ I (STATİK)

2

0

2

            Yapıların mekanik davranışı, noktaya etki eden kuvvetlerin bileşkeleri, maddesel noktanın dengesel ve hareket kanunu, rijit çizimlerin dengesi, maddelerin atalet momenti ve taşıyıcı sistemlerin incelenmesi hedef alınmıştır.

 

KJT 118

TOPOGRAFYA VE JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ

2

0

2

            Haritanın Tanımı, Çeşitleri, Ölçekler, Topografik Haritalar, Eş Yükseltiler ve Çeşitleri, Topografik Haritanın Okunması, Topografik Haritalardan Kesit Alınması, Jeolojik Pusula Nedir, Nasıl Kullanılır, Ölçü (Uzunluk, Acı, Yay, Alan) Birimleri, Basit Ölçme Aletlerinin Tanımı ve Kullanılması, Alan Hesapları, 

 

TRD 110 TÜRK DİLİ                                                                                                            2   0   2

Dil, Diller, Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatım Öğeleri ve Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri, Yazılı ve sözlü anlatım türleri, Noktalama ve yazım kuralları, Anlatım bozuklukları, Seminer, konferans, münazara vb. türler üzerinde çalışma yapılmaya çalışılacaktır.

 

YDİ 132 İNGİLİZCE                                                                                                             2   0   2

Using be and have, Present Progressive tense ,Past Progressive tense, Nouns some-any, Some special verbs and expressions, Simple past tense, Expressing ability, Nouns pronouns, Making comparisions, Superlative forms, Presert perfect tense, Adjectives, Adverbs.

 

KJT 201

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ

3

0

3

            Mühendislik Jeolojisinin Tanımı, Gelişimi, Amacı, Kullanım Alanları, Mühendislik Jeolojisi araştırmaları, Kayaçların Mühendislik Özellikleri, Mühendislik Jeolojisi Haritaları, Mühendislik Jeolojisi Harita Alımında Yararlanılan Teknikler, Kayaçlarda Ayrışma, Kayaçların Sınıflandırılmasında Kullanılan Parametreler, Kayaçların Jeolojik ve Yapısal Açıdan Sınıflandırılmaları, Karot Yüzdesi, Kaya Kalitesine ve Süreksizliklere Göre Sınıflandırma, Kitle Hareketleri, Yamaç ve Şevlerin Duraylılığı, Baraj Jeolojisi, Tünel Jeolojisi

 

KJT 203

JEOFİZİK (SİSMİK)

3

0

3

            Yeraltında bulunan maden, yeraltı suyu gibi, yer altı zenginlikleri ve tabakalar, düşey ve yatay dağılımının bulunması, araştırma metotları, dünyada uygulanan jeofizik yöntemlerinin öğretilmesi, deprem ve yapı ilişkisinin verilmesi, jeoteknik yöntemlerle jeolojik yapıların çıkarılması amaç ve hedef olmuştur.

 

KJT 205

MALZEME MEKANİĞİ I

3

1

3

            Kuyular üzerinde yapılan laboratuar deneylerinin esasları ve bizzat laboratuarda  uygulamaları amaçlanır. Kuyulardan standart örnek alınmasında, örneklerin saklanması, deneylerin hazırlanıp uygulanması ve veriler ışığında sınıflandırılmalarının yapılarak malzemelerin mekanik özelliklerinin tespit edilmesi amaçlanır.

 

KJT 207

ZEMİN MEKANİĞİ I (ARAZİ DENEYLERİ)

3

1

3

            Bir Zemin Tanesinin Görünümü, Zemin Elemanlarının Özellikleri, Zeminlerin Sınıflandırılması, Gözleme ve Laboratuar Yöntemi, Zeminin Endeks Özellikleri, Dane Dağılımı, Zeminin Fazları, Numune Alma ve Hazırlama, Örselenmiş, Örselenmemiş Numune Alma, Temel Zemin Özelliklerinin Yerinde Ölçümü, Arazi Deneyleri; Plaka Yükleme Deneyi, Kaliforniya Taşıma Oranı (CBR) Yerinde Ölçümü, SPT Deneyleri, Kanatlı Kesici Deneyi, Konik Sonda İle Penetrasyon Deneyi,

 

KJT 209

YAPI MEKANİĞİ II (MUKAVEMENT)

2

0

2

            Cisimlerin mukavemeti, cisimlerin gerilme, kesme-kayma gerilmelerinin sonuçları, şekil değiştirme ve çeşitleri, burulma momenti, gerilme dönüşümleri ve bileşik gerilme  halindeki elemanların boyutlandırılması amaçlanmaktadır.

 

KJT 211

ELEKTRİK VE ELEKTRİK MOTORLARI

2

2

3

            Elektrik devresi bileşenleri ve elektrik tesisleri, Kumanda devreleri, Enerji iletim ve dağıtım şebekeleri, Elektrik kazaları ve bunlara karşı alınacak önlemler, Doğru akım motorların yapısı, çalışma şekli ve arızaların giderilmesi,

KJT 213

SONDAJ TEKNİĞİ

2

2

3

            Zemin-Kaya laboratuarlarına getirilen örneklerin hangi aşamalardan geçtiği, bu örneklerin arazide hangi araçlarla alındığı, bu araç ve ekipmanların dünya standartları ile alınması, korunmasının, bu standartların dünyada kabul edilmiş standartlarla öğretilmesi ve uygulamalı olarak gösterilmesini amaçlamaktadır.

 

AİT 209 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ                                                2    0    2

          Türk Devrimini hazırlayan nedenlere toplu bir bakış, Türk topraklarının işgal edilmesi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve kongreler dönemi, Kuvva-i Milliye ve Misak-ı Milli kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, 1920 yılının siyasi olayları, Sakarya Zaferi’ne kadar milli mücadele,

 

KJT 202

ZEMİN MEKANİĞİ II (LABORATUAR DENEYLERİ)

4

4

6

            Temel Özellikleri ve Laboratuar Deneyleri, Yoğunluk Deneyleri ve Sayısal Örnek, Özgül Ağırlık Deneyleri ve Sayısal Örnek, Suda Çözünen Tuzlar Deneyi ve Sayısal Örnek, Organik Madde Deneyi ve Sayısal Örnek, Su İçeriği Deneyi ve Sayısal Örnek, Likit Limit Deneyi ve Sayısal Örnek, Plastik Limit Deneyi ve Kıvam Limitleri, Büzülme (Rötre) Deneyi ve Kıvam Limitleri, Tek Elek Yöntemi Deneyi ve Sayısal Örnek, Çift Elek Yöntemi ve Sayısal Örnek 

 

KJT 204

ZEMİN İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

3

1

3

            Zeminin Kompaksiyonu, Sıkıştırılmış Zeminlerin Özellikleri,  Arazide Kompaksiyon, Kompaksiyon Makinaları, Kompaksiyonu Etkileyen Faktörler, Kompaksiyonun Kontrolu, Plaka Yükleme Deneyi, İri Taneli Zemin Tabakalarının Sıkıştırılması, Zemin Yüzünde Titreşimli Yükler Uygulanması, İnce Taneli Zemin Tabakalarının Sıkıştırılması, Katkı Maddeleri Kullanarak Zemin Özelliklerinin İyileştirilmesi, Zeminlerin Sertleştirilmesi   

 

KJT 206

GENEL MAKİNA VE MOTOR BİLGİSİ

2

2

3

            Mesleki yaşamda öğrencilerin karşılaşabilecekleri ve kullanmak zorunda oldukları makinaları tanımaları, çalışma prensipleri, motorlar çeşitleri bakım ve arızalarını giderebilecek bilgi donanımlarına sahip olmalarını sağlamaktır.

 

KJT 208

İNŞAAT TEMEL YAPILARI

2

0

2

            İnşaat temel tiplerinin tanınması, zemin özelliklerine göre farklı temel tiplerinin uygulanmasına örnekler, temel zemin ilişkilerinin önemi ve irdelenmesi.

 

KJT 210

MALZEME MEKANİĞİ II

3

1

3

            Betonarme ve agregaların sınıflandırılması, beton üretimi, karıştırma ve dökümünün uygulamalarının araştırılması. Beton ve dayanıklılığı ve çekme eğitimi, kesme dayanırlıklarını kontrol eden etmenler ve bunların ölçülmesi.

 

AİT 210 ATAETÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ                                              2   0    2

          Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz, Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeler, T.B.M.M’ de gruplar, Cumhuriyet’in ilanı, 3 Mart 1924’te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik yaşama geçiş, devrimi yok etme çabaları, devrimler, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyet’inin dış politikası (1923-1938).

 

Ayrıca ikinci sömestre sonunda 6 haftalık (36 iş günü) yaz stajı yapılacaktır.

English