Languages

Food Technology

GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (183)

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

I. DÖNEM*

Optik K

Ders Kodu

Dersin Adı

Ders Katego

T  U  Top

Kredi

AKTS

1581

TRD 109

Türk Dili – 1

Zorunlu

2  0  2

2

2

1582

YDİ 131

Yabancı Dil (İngilizce) I

Zorunlu

2  0  2

2

2

1583

KGT 101

Matematik I

Zorunlu

2  0  2

2

4

1584

KGT 103

Kimya I

Zorunlu

2  0  2

2

2

1585

KGT 105

Genel Mikrobiyoloji

Zorunlu

3  2  5

4

5

1586

KGT 107

Gıdalarda Temel İşlemler I

Zorunlu

1  1  2

2

4

1587

KGT 109

Gıda Katkı Maddeleri

Zorunlu-M**

2  0  2

2

4

1588

KGT 111

Gıda Kimyası

Zorunlu-M**

3  0  3

3

3

1589

KGT 113

Laboratuar Teknikleri*

Seçmeli

2  1  3

3

4

1590

KMO 115

Bilgi ve İletişim Teknolojisi*

Seçmeli

2  1  3

3

4

 

TOPLAM

 

 

 

 

30

*Seçmeli derslerden 4 (AKTS) kredilik ders alınması zorunludur. **M: Meslek Dersi

II. DÖNEM*

Optik

Kod

Ders

Kodu

Dersin Adı

Dersin

Kategorisi

T  U  Top

Kredi

AKTS

1170

TRD 110

Türk Dili – 1I

Zorunlu

2  0  2

2

2

1180

YDİ 132

Yabancı Dil (İngilizce) II

Zorunlu

2  0  2

2

2

1190

KGT 102

Matematik II

Zorunlu

2  0  2

2

4

1200

KGT 104

Kimya II

Zorunlu

2  0  2

2

2

1210

KGT 106

Gıda Mikrobiyolojisi

Zorunlu-M**

3  2  5

4

4

1220

KGT 108

Gıdalarda Temel İşlemler II

Zorunlu

1  1  2

2

4

1230

KGT 110

Gıda Endüstrisi Makinaları

Zorunlu-M**

2  2  4

3

6

1240

KGT 112

Gıda Analizleri*

Seçmeli

2  2  4

3

6

1250

KMO 116

İlk Yardım*

Seçmeli

2  2  4

3

6

 

TOPLAM

 

 

 

 

30

*Seçmeli derslerden 6 (AKTS) kredilik ders alınması zorunludur. **M: Meslek Dersi

III. DÖNEM*

Optik

Kod

Ders

Kodu

Dersin Adı

Dersin

Kategorisi

T  U  Top

Kredi

AKTS

2600

KGT 201

Süt Teknolojisi I

Zorunlu-M**

3  1  4

4

5

2610

KGT 203

Tahıl Teknolojisi I

Zorunlu-M**

2  1  3

3

4

2620

KGT 205

Et ve Ürünleri Teknolojisi I

Zorunlu-M**

2  1  3

3

5

2630

KGT 207

Meyve ve Sebze Teknolojisi I

Zorunlu-M**

2  1  3

3

6

2640

KGT 209

Mesleki Uygulama

Zorunlu

0  2  2

1

8

2650

AİT 209

Atatürk İlk. Ve İnk. Tarihi

Zorunlu

2  0  2

2

2

 

TOPLAM

 

 

 

 

30

IV. DÖNEM*

Optik

Kod

Ders

Kodu

Dersin Adı

Dersin

Kategorisi

T  U  Top

Kredi

AKTS

2200

AİT 210

Ata. İlk. ve İnk. Tarihi

Zorunlu

2  0  2

2

2

2210

KGT 202

Süt Teknolojisi II

Zorunlu-M**

3  1  4

4

5

2220

KGT 204

Tahıl Teknolojisi II

Zorunlu-M**

2  1  3

3

5

2230

KGT 206

Et ve Ürünleri Teknolojisi II

Zorunlu-M**

2  1  3

3

3

2240

KGT 208

Meyve ve Sebze Teknolojisi II

Zorunlu-M**

1  1  2

2

4

2250

KGT 210

Alkollü ve Alkolsüz İçecek. Tek.*

Seçmeli

2  0  2

2

3

2260

KGT 212

Özel Gıdalar Teknolojisi*

Seçmeli

2  2  4

3

4

2270

KMO 214

İşletme Yönetimi*

Seçmeli

3  0  3

3

5

2280

KGT 214

Bitkisel Yağ Teknolojisi*

Seçmeli

2  2  4

3

4

2290

KGT 216

Hijyen ve Sanitasyon*

Seçmeli

2  0  2

2

2

2300

KMO 216

Kalite Güvencesi ve Standart.*

Seçmeli

2  0  2

2

2

2310

KMO 218

Çevre Koruma*

Seçmeli

2  0  2

2

2

 

TOPLAM

 

 

 

 

30

*Seçmeli derslerden 11 (AKTS) kredilik ders alınması zorunludur. **M: Meslek Dersi

F. Ü. KEBAN MESLEK YÜKSEKOKULU

GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI (183)

DERS İÇERİKLERİ

TRD - 109 TÜRK DİLİ I (2 0 2)  Optik Kod: 1581

Dil, Diller, Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve cümle, kelime türleri, anlatım öğeleri, ve türleri, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri, yazılı ve sözlü anlatım türleri, noktalama ve yazım kuralları, anlatım bozuklukları, seminer, konferans, münazara vb. türler.

YDİ - 131 Yabancı Dil I (İNGİLİZCE)  (2 0 2) Optik Kod: 1582

Time clauses, what-who-where (wh) questions, helping verbs (am, is, are), countries and cities, present continuous tense, how many and how much, prepositions, have-has got, is-there are, quiz.

KGT 101 MATEMATİK I (2 0 2) Optik Kod: 1583

Kümeler, sayılar, ondalık kesirler, karmaşık sayıların karmaşık düzlem ile ilgili temel işlemleri, karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili temel işlemleri, cebirsel işlemler, polinom ve özdeşlikler, oran ve orantı, denklemler, eşitsizlikler.

KGT - 103 KİMYA I (2 0 2) Optik Kod: 1584

Madde ve maddenin ayırt edici özellikleri, karışımlar, faz değişimi, kimyanın temel yasaları, mol kavramı, atom kütleleri ve kimyasal formüllerin saptanması, gaz yasaları, kimyasal tepkimeler ve tepkime denklemleri ile ilgili hesaplamalar, atom yapısı ve periyodik cetvel, iyonlaşma enerjisi, radyoaktiflik, yükseltgenme indirgenme reaksiyonları.

KGT - 105 GENEL MİKROBİYOLOJİ (3 2 4) Optik Kod:1585

Mikrobiyolojinin tanımı ve kapsamı, prokaryotik protisler (bakteriler), ökaryotik (mantarlar, algler, protozoolar) protisler, virüsler, mikroorganizmaların beslenmesi, gelişmesi ve çoğalması, mikrobiyal metabolizma, mikrobiyal genetik, mikroorganizmaların kontrolü, mikroorganizma-insan ilişkisi ve infeksiyonlar, numune alma, hijyen kontrol numuneleri, sterilizasyon, besiyeri hazırlanması, dilüsyon serisi hazırlama, ekim yapma, inkubasyon, koloni morfolojisi, saf kültür eldesi, preparat hazırlanması, mikroskopta inceleme.

KGT - 107 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER I (1 1 2) Optik Kod: 1586

Kuru temizleme yapmak, yaş temizleme yapmak, süzme işlemi yapmak, çöktürme işlemi yapmak, santrifüj işlemi yapmak, eleme işlemi yapmak, damıtma işlemi yapmak, ekstraksiyon işlemi yapmak, öğütmek, parçalamak, homojenizasyon yapmak, sıvıları karıştırmak, katıları karıştırmak ve emülsiyon yapmak.

KGT - 109 GIDA KATKI MADDELERİ (2 0 2) Optik Kod: 1587

Gıda katkı maddelerinin tanımı ve kullanım amaçları, antioksidanlar,  asitliği düzenleyiciler, emülgatörler, koruyucular (asetik asit ve asetatlar, benzoik asit ve tuzları, sorbik asit ve tuzları, propiyonik asit ve tuzları, parabenler, kükürtdioksit ve sülfitler, nitrat ve nitritler, dimetil dikarbonatlar, koruyucu gazlar, antibiyotikler), lezzet maddeleri, renklendiriciler, şelat ajanları, tatlandırıcılar, topaklanmayı önleyiciler, un işleme ajanları, hacim arttırıcılar, itici gazlar, köpürtme ajanları, kabartma ajanları.

KGT – 111 GIDA KİMYASI (3 0 3) Optik Kod: 1588

Gıdalarda bulunan su, karbonhidratlar, proteinler, lipidler, enzimler, mineral maddeler, vitaminler, fenolik maddeler, doğal lezzet maddeleri, toksik ve kontaminant maddelerinin önemini ve fonksiyonlarını kavramak.

KGT - 113 LABORATUVAR TEKNİKLERİ (2 1 3) Optik Kod: 1589 (Seçmeli)

Laboratuarların kuruluş amaçları, laboratuar çalışmaları ile ilgili uyarılar, laboratuar kazaları ve ilkyardım, laboratuarlarda kullanılan araçların tanıtılması ve kullanılmalarının öğretilmesi (cam, porselen ve metal malzemelr), laboratuarlarda kullanılan teknik aletlerin tanıtılması ve kullanılmalarının öğretilmesi (mikroskop, etüv, otoklav, benmari, pH-metre, distile su cihazı, kül fırını), gravimetrik analizler (kül tayini, kuru madde tayini, nem tayini), volümetrik analizler (çözeltiler, çözelti hazırlamalarının hesaplanması ve çözelti hazırlama uygulamaları).

KMO - 115 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ (2 1 3) Optik Kod: 1590 (Seçmeli)

İnternet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları / forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş, internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu, formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama ve tanıtıcı materyal hazırlama.

TRD - 110 TÜRK DİLİ II (2 0 2)  Optik Kod: 1170

Türkçe’nin yapısı, yapıları bakımından sözcük türleri, ekler ve kökler, biçim bilgisi, sözcük tahlilleri, isim ve fiil çekimleri, iletişim yöntemleri, yazılı anlatım türleri, sözlü anlatım, beden dili, kompozisyon, noktalama işaretleri, yazım kuralları, anlatım bozuklukları.

YDİ - 132 Yabancı Dil II (İNGİLİZCE)  (2 0 2) Optik Kod: 1180

Using be and have, present progressive tense, past progressive tense, nouns some-any, some special verbs and expressions, simple past tense, expressing ability, nouns pronouns, making comparisions, superlative forms, present perfect tense, adjectives, adverbs.

KGT 102 MATEMATİK II (2 0 2) Optik Kod: 1190

Hata analizi, lineer denklem sistemleri, eğri uydurma, interpolasyon, temel dizi işlemleri, aritmetik ve geometrik dizi işlemleri, temel fonksiyonlar, fonksiyon çeşitleri, üstel fonksiyonlar, logaritma.

KGT - 104 KİMYA II (2 0 2) Optik Kod: 1200

Kalitatif ve kantitatif analiz tanımı, çözeltiler, çözünürlük ve çözünürlük çarpımı, çökeleklerin çözünürlüğüne tesir eden faktörler, çökelti oluşumu, seçimli çöktürme, gravimetrik analiz, asitler ve bazlar, asit ve baz tanımı, konjuge asitler ve bazlar, kuvvetli asitler ve pH, kuvvetli bazlar ve pH, zayıf asitler ve pH, zayıf bazlar ve pH, nötrleşme, hidroliz, tampon çözeltiler, titrasyon, genel titrasyon tekniği, kuvvetli asit ve baz titrasyonları, zayıf asidin kuvvetli baz ile titrasyonu,  zayıf bazın kuvvetli asit ile titrasyonu,  geri titrasyon, indikatörler, yükseltgenme-indirgenme dengeleri, elektro kimyasal piller, elektroliz.

KGT - 106 GIDA MİKROBİYOLOJİSİ (3 2 4) Optik Kod:1210

Gıdalarda mikrobiyal bulaşma kaynakları, gıdalardaki mikroorganizmalar, mikrobiyal gelişmeyi etkileyen iç faktörler, mikrobiyal gelişmeyi etkileyen dış faktörler, gıdalarda indikatör mikroorganizmalar, gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar, mikrobiyal gelişmenin engellenmesi, mikroorganizmaların öldürülmesi, et ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, süt ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, yumurta ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, meyve sebze ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, konservelerde mikrobiyolojik bozulmalar, tahıl ve ürünlerinde mikrobiyolojik bozulmalar, fermente alkollü içeceklerde mikrobiyolojik bozulmalar.

KGT - 108 GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II (1 1 2) Optik Kod: 1220

Kurutma, evaporasyon, dondurma, soğutma, kristalizasyon, ekstrüzyon, haşlama, pişirme, termizasyon, pastörizasyon, sterilizasyon işlemi yapmak, asit – alkol fermentasyonu yapmak, depo koşullarını sağlamak, soğukta depolamak, dondurarak depolamak.

KGT - 110 GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNALARI (2 2 3) Optik Kod: 1230

Tartma ve ölçme aletleri, taşıma ve iletim düzenleri, yıkama ve ayıklama makineleri, elekli sistemler ve sınıflama makineleri, filtrasyon sistemleri, santrifügasyon, karıştırıcılar, homojenizatörler, borulu ve plakalı ısı değiştiriciler, evaporatörler, kurutucu sistemler, değirmenler, presler – kesme makineleri, ambalaj çeşitleri, yıkama – doldurma ve kapama makineleri, aseptik ambalaj sistemleri.

KGT - 112 GIDA ANALİZLERİ  (2 2 3) Optik Kod: 1240 (Seçmeli)

Örnek alma, örneklerin analize hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi, gıdalardaki bağlı ve serbest su, gıdalarda rutubet, kül miktarı tayinleri ve yakma yöntemleri, ekstraksiyon yöntemleri ve ayırma, sıvı gıdalarda özgül ağırlık tayini yöntemleri, gıdalarda pH, kuru madde, yağ, asitlik, protein tayinleri.

KMO - 116 İLKYARDIM  (2 2 3) Optik Kod: 1250 (Seçmeli)

İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta ve yaralıları taşıma.

KGT – 201 SÜT TEKNOLOJİSİ I (3 1 4) Optik Kod: 2600

Sütün nitelikleri, süt işletmelerinde miktar ölçümü, hammadde ve yardımcı maddelerin depolanması, sütün temizlenmesi, sütün havasının ve kokusunun alınması, süt yağının ayrılması, sütün standardizasyonu, sütün homojenizasyonu, pastörize içme sütü, sterilize içme sütü, içme sütlerinin depolanması, süttozu üretimi, peynir altı suyu (PAS) üretimi, kurutulmuş süt ürünlerinin depolanması, beyaz peynir üretimi, kaşar peyniri üretimi, lor ve eritme peyniri üretimi.

KGT – 203 TAHIL TEKNOLOJİSİ I (2 1 3) Optik Kod: 2610

Hammaddenin kalitesine göre sınıflandırma, temizleme, tavlama, öğütme, un paçalama, buğday paçalı, sasörleme, pişirme, kurutma, kabuk soyma, ayıklama, kırma ve kalibrasyon, hamur bileşenlerinin hazırlanması, yoğurma, kitle fermentasyonu, şekil verme, son fermentasyon, pişirme.

KGT - 205 ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ I (2 1 3) Optik Kod: 2620

Taze et ürünleri üretimi, dondurulmuş et ürünleri üretimi, kesimhane yan ürünleri, kanatlı eti ürünleri, su ürünleri üretimi.

KGT - 207 MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ I (2 1 3) Optik Kod: 2630

Meyve ve sebzelerin yıkanması, ayıklama ve sınıflandırılması, sap ve baş – uç alma işlemi, çekirdek çıkarma, kabuk soyma – doğrama – konserve üretimi için ön işlemler, dolgu sıvısı hazırlama, konserve dolumu ve kapatma, pastörizasyon, salça üretimi için ön işlemler, pulp eldesi, salçanın konsantrasyonu, salçanın dolumu ve kapatma, ısıl işlem, reçel üretimi için ön işlemler, reçel pişirme işlemi, soğutma ve dolum, dondurulmuş meyve – sebze üretimi için ön işlemler, meyve ve sebzelerin dondurulması, kurutulmuş meyve – sebze üretimi için hammadde hazırlık işlemleri, meyve – sebze kurutma.

KGT - 209 MESLEKİ UYGULAMA (0 2 1) Optik Kod: 2640

Gıda ile ilgili faaliyet gösteren kurum veya kuruluşlarda uygulamalı eğitimin alınması.

AİT - 209 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0 2) Optik Kod: 2650

İnkılap ve inkılapla alakalı kavramlar, Türk inkılabını hazırlayan sebepler, Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, XIX Yüzyıl’da Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri, Osmanlı Devleti’nin son döneminde devleti kurtarmaya yönelik fikir hareketleri, XX. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin durumu, Birinci Dünya Savaşı öncesinde siyasi ve askeri durum, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Birinci Dünya Savaşı’nın sebepleri, Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ve Osmanlı Devleti’nin savaşa girişi, Birinci Dünya Savaşı’nda Türk cepheleri, Osmanlı Devleti’ni paylaşma projeleri, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve yapılan anlaşmalar, Milli Mücadele Dönemi, azınlıkların faaliyetleri ve ayrılıkçı cemiyetler.

AİT - 210 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0 2) Optik Kod: 2200

Osmanlı’da yenileşme hareketleri, Fransız Devrimi ve bunun Osmanlı’daki yansımaları, Balkan ve Dünya Savaşları, Milli Mücadele, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Cumhuriyetin ilanı, çağdaşlaşma ve yenileşme hareketleri, Atatürk ilkeleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel nitelikleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin stratejik konumu nedeniyle komşularıyla olan ilişkileri, Atatürk’ün Türk dış politikası (1923 – 1938).

KGT – 202 SÜT TEKNOLOJİSİ II (3 1 4) Optik Kod: 2210

Tulum peyniri üretimi, Civil peyniri üretimi, Mihaliç peyniri üretimi, Hellim peyniri üretimi, Van Otlu peynir üretimi, sade yoğurt üretimi, meyveli yoğurt üretimi, yoğurttan ayran üretimi, sütten ayran üretimi, kefir üretimi, krema üretimi, kremaya ön işlemler uygulanması, kremanın olgunlaştırılması, kremanın yayıklanması, tereyağının ambalajlanması ve depolanması, dondurma karışımının hazırlanması ve kontrolü, karışıma uygulanan ön işlemlerin kontrolü, karışımın dondurulması.

KGT – 204 TAHIL TEKNOLOJİSİ II (2 1 3) Optik Kod: 2220

Yoğurma, vakum işlemi, presleme, kalıplama ve kesme, kurutma, soğutma, silolama, karışım hazırlama, yoğurma, şekil verme, pişirme,karıştırma, kalıplama, pişirme, hammaddenin öğütülmesi, pişirme, dinlendirme, ezme, kurutma, kabuk soyma, top ve yaprak tane ayırma, yağlama, ayıklama.

KGT - 206 ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ II (2 1 3) Optik Kod: 2230

Emülsiyon tipi et ürünleri, ileri işlem görmüş et ürünleri üretimi I, ileri işlem görmüş et ürünleri üretimi II.

KGT - 208 MEYVE VE SEBZE TEKNOLOJİSİ II (1 1 2) Optik Kod: 2240

Meyve suyu üretimi için mayşenin hazırlanması, presleme, durultma ve berraklaştırma, filtrasyon, konsantrasyon, geri sulandırma, dolum ve pastörizasyon, meyve nektarı üretimi için mayşenin hazırlanması, mayşeye ısıl işlem uygulamak, pulp elde etmek, pulpu konsantre etmek, geri sulandırma, dolum ve pastörizasyon, turşu üretimi için ön işlemler, salamura hazırlama, dolum ve kapatma, turşu fermentasyonu, sirke üretimi için ön işlemler, sirke fermentasyonu, dinlendirme durultma ve pastörizasyon.

KGT - 210 ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER TEKNOLOJİSİ (2 0 2) Optik Kod: 2250 (Seçmeli)

Şıra eldesi, kaynatma, soğutma ve dolum, ön işlemler, presleme, fermentasyon, dinlendirme ve dolum, karışım hazırlama, CO2 ilavesi.

KGT - 212 ÖZEL GIDALAR TEKNOLOJİSİ (2 2 3) Optik Kod: 2260 (Seçmeli)

Bal üretimi, pekmez üretimi, çikolata üretimi, lokum üretimi, tahin helvası üretimi, yumuşak şeker üretimi, sert şeker üretimi, ketçap ve mayonez üretimi, toz halindeki gıda ürünleri üretimi.

KMO - 214 İŞLETME YÖNETİMİ (3 0 3) Optik Kod: 2270 (Seçmeli)

Mikroekonomik verileri takip etmek, pazardaki boşlukları takip etmek, makroekonomik göstergeleri analiz etmek, yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun olanını seçmek, yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek, işletmenin çevresini tanımak, talep analizi ve tahmini yapmak, işletmenin kuruluş yerini belirlemek, işyerinin kapasitesini belirlemek, toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlamak, işletmenin hukuksal yapısını belirlemek, tahmini gelir – gider hesabını yapmak, işyeri ve üretim planı yapmak, yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek, uygun yapıyı oluşturup işyerini açmak.

KGT - 214 BİTKİSEL YAĞ TEKNOLOJİSİ (2 2 3) Optik Kod: 2280 (Seçmeli)

Bitkisel yağların oluşumu, yağların bileşimi ve yapısı, ticari öneme sahip bitkisel yağlar, yağlı tohum alım kriterleri, yağlı tohumların depolanması, yağ çıkarma metodları, yağların rafinasyonu, margarin üretimi, zeytin yağı üretimi, kızartma yağları, yağlarda meydana gelen oksidatif bozulmalar ve önleme yolları.

KGT – 216  HİJYEN VE SANİTASYON (2 0 2) Optik Kod: 2290 (Seçmeli)

Genel besin hijyeni, gıda işletmelerinde temizlik, ve dezenfeksiyon, su hijyeni, hava hijyeni, temizleme ve steril etme yöntemleri, temizlik ve dezenfeksiyon maddeleri ve kullanılan cihazlar, haşere ve kemirgenlerle savaş, artık ve atık maddeler ve bunların zararsız hale getirilmesi, özel besin hijyeni, et hijyeni, süt hijyeni, su ürünleri hijyeni, kanatlı hayvanlar ve yumurta hijyeni.

KMO - 216 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (2 0 2) Optik Kod: 2300 (Seçmeli)

Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetim sistemi, kaynak yönetimi sistemi, üretimde kalite kontrolü, muayene ve örnekleme, toplam kalite kontrol, kontrol diyagramları, istatistiksel dağılımlar.

KMO - 218 ÇEVRE KORUMA (2 0 2) Optik Kod: 2310 (Seçmeli)

Çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi, atık depolama, kişisel korunma önlemleri, uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği.

 

NOT: 1. Sınıfın bahar yarıyılı yaz döneminde 30 iş günü staj yapılması zorunludur.

 

 

 

 

 

FIRAT UNIVERSITY KEBAN VOCATIONAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION DEPARTMENT OF FOOD PROCESSING, PROGRAMME OF FOOD TECHNOLOGY

 

DISTRIBUTION OF COURSES

 

I. SEMESTER*

 

 

 

I. Semester*

 

Theoretic /

Practice / Total

 

 

Optic

Code

Course

Code

Course Title

Course Categoriy

T  P  T

Credit

ECTS

1581

TRD 109

Turkish Language – 1

Required

2  0  2

2

2

1582

YDİ 131

Foreign Language (English) I

Required

2  0  2

2

2

1583

KGT 101

Mathematics I

Required

2  0  2

2

4

1584

KGT 103

Chemistry I

Required

2  0  2

2

2

1585

KGT 105

General Microbiology

Required

3  2  5

4

5

1586

KGT 107

Basic Operations in Foods I

Required

1  1  2

2

4

1587

KGT 109

Food Additives

Required–V.*

2  0  2

2

4

1588

KGT 111

Food Chemistry

Required–V.*

3  0  3

3

3

1589

KGT 113

Laboratory Techniques*

Optional

2  1  3

3

4

1590

KMO 115

Information and Communication Technologies*

Optional

2  1  3

3

4

 

TOTAL

 

 

 

 

30

*Four-credit course from optional courses is mandatory. **: Required and vocational course.

 

 

II. SEMESTER*

 

 

 

II. Semester*

 

Theoretic /

Practice / Total

 

 

Optic

Code

Course

Code

Course Title

Course Categoriy

T  P Tot

Credit

ECTS

1170

TRD 110

Turkish Language – 1I

Required

2  0  2

2

2

1180

YDİ 132

Foreign Language English II

Required

2  0  2

2

2

1190

KGT 102

Mathematics II

Required

2  0  2

2

4

1200

KGT 104

Chemistry II

Required

2  0  2

2

2

1210

KGT 106

Food Microbiology

Required–V.*

3  2  5

4

4

1220

KGT 108

Basic Operations in Foods II

Required Course

1  1  2

2

4

1230

KGT 110

Food Industry Machines

Required–V.*

2  2  4

3

6

1240

KGT 112

Food Analysis *

Optional

2  2  4

3

6

1250

KMO 116

First Aid*

Optional

2  2  4

3

6

 

TOTAL

 

 

 

 

30

*Six-credit course from optional courses is mandatory. **: Required and vocational course.

 

 

 

III. SEMESTER

 

 

 

III. Semester

 

Theoretic /

Practice / Total

 

 

Optic

Code

Course

Code

Course Title

Course Categoriy

T  P Tot

Credit

ECTS

2600

KGT 201

Milk Technology I

Required–V.*

3  1  4

4

5

2610

KGT 203

Grain Technology I

Required–V.*

2  1  3

3

4

2620

KGT 205

Technologies of Meat and Meat Products I

Required–V.*

2  1  3

3

5

2630

KGT 207

Technologies of Fruit And Vegetable Products I

Required–V.*

2  1  3

3

6

2640

KGT 209

Vocational Practice

Required

0  2  2

1

8

2650

AİT 209

Principles of Ataturk and History of Revolution I

Required

2  0  2

2

2

 

TOTAL

 

 

 

 

30

*: Required and vocational course.

 

 

IV. SEMESTER*

 

 

 

IV. Semester*

 

Theoretic /

Practice / Total

 

 

Optic

Code

Course

Code

Course Title

Course Categoriy

T  P Tot

Credit

ECTS

2200

AİT 210

Principles of Ataturk and History of Revolution II

Required

2  0  2

2

2

2210

KGT 202

Milk Technology II

Required–V.*

3  1  4

4

5

2220

KGT 204

Grain Technology II

Required–V.*

2  1  3

3

5

2230

KGT 206

Technologies of Meat and Meat Products II

Required–V.*

2  1  3

3

3

2240

KGT 208

Technologies of Fruit And Vegetable Products  II

Required–V.*

1  1  2

2

4

2250

KGT 210

Alcoholic and non-alcoholic beverages Technologies*

Optional

2  0  2

2

3

2260

KGT 212

Special Foods Technology*

Optional

2  2  4

3

4

2270

KMO 214

Business Administration*

Optional

3  0  3

3

5

2280

KGT 214

Vegetable Oil Technologies*

Optional

2  2  4

3

4

2290

KGT 216

Hygiene and Sanitation*

Optional

2  0  2

2

2

2300

KMO 216

Quality Assurance and Standards*

Optional

2  0  2

2

2

2310

KMO 218

Environmental Protection*

Optional

2  0  2

2

2

 

TOTAL

 

 

 

 

30

*Eleven-credit course from optional courses is mandatory. **: Required and vocational course.

 

 

English