Diller

Genel Bilgi

 

        Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25.12.1990 tarih ve 24464 sayılı yazısı ile kurulmasına karar verilmiş olan Yüksekokulumuz 01. 01. 1991 yılında Etibank Genel Müdürlüğü Keban Maden Arama Müdürlüğüne ait Simli Kurşun Tesislerinin bir protokol ile eğitim ve öğretimde kullanmak kaydı ile Fırat Üniversitesine devredilmesinin akabinde Fırat Üniversitesi Senatosunun 02.12.1991 tarih ve 10- a, b, c sayılı kararı gereği Elazığ Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan Su Ürünleri Programının Yüksekokulumuza aktarılması, Maden ve Hidroelektrik Santralleri programlarına öğrenci alınmasıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. 

        Keban ilçesinde 3 program ile eğitim – öğretime başlayan yüksekokulumuz 8 bölüm 10 programa ulaşmıştır. Öğrenci sayılarının azalması ile kapatılan bölüm ve programlardan sonra 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 6 bölüm altında 6 programla eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

       Yüksekokulumuz yaklaşık 103 000 m2’ lik bir alan  üzerinde 11 dershane, 3 laboratuvar, 1 Hidromekanik laboratuvarı, Bilgi teknolojisi, laboratuvarı,  idari bina, yemekhane, kafeterya, spor kompleksi, kız ve erkek öğrenci yurtları, 12 adet lojmanı, 5 adet plastik, 1 adet cam ve ısıtmalı seranın bulunduğu bir yerleşke alanına sahiptir.

      Meslek Yüksek Okulumuz 1991 tarihinde kurulmuştur. Bünyesinde 1 Profesör, 3 Doçent ve 12 Öğretim Görevlisi barındırmaktadır. Meslek Yüksek Okulumuzdaki öğrenci sayısı 421 dır. Meslek Yüksek Okulumuzda modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. Meslek Yüksek Okulumuz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde meslek elemanı olarak istihdam edilmektedir.

 

Türkçe