Diller

Hayvansal Üretim Programı

Programımız, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 07.05.2013 tarih ve 2983 sayılı kararı ile kurulmuş olup, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlayacaktır. Keban Meslek Yüksekokulu bünyesinde Hayvansal Üretim Programı derslerini verebilecek 9 adet akademik personel bulunmaktadır. Programımızda modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede; hayvan yetiştiriciliği, bakımı, beslemesi, ıslahı ve sağlığıyla ilgili eğitim verilmeye çalışılacaktır.  Hayvansal Üretim Programı mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde meslek elemanı olarak istihdam edilmektedir.

Amaç: Hayvansal Üretim Programının eğitim-öğretim amacı, ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi ve sağlığı konularında temel bilgilere ve bağımsız düşünme yeteneğine sahip, nitelikli ara eleman yetiştirmektir.

Vizyon: Daha donanımlı, sektöre hazır, kaliteli teknik ara elamanların yetiştirilmesi için alt yapı imkanlarını geliştirmek. Mevcut laboratuar ve uygulama alanlarının kalite ve kapasitelerini geliştirmek. Teknikerleri sektöre katkı sağlayacak ve ufuk açacak nitelikte yetiştirmek.

Türkçe