Diller

Maden Teknolojisi Programı

 

Tarihçe

Yüksekokulumuz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25. 12. 1990 tarih ve 24464 sayılı yazısı ile kurulmuştur. 15.06.1991 tarihinde bir protokolle Fırat Üniversitesine devredilen Etibank Keban Simli Kurşun tesisleri yüksekokul yerleşke alanını oluşturmaktadır. Fırat Üniversitesi Senatosunun 02. 12. 1991 tarih ve 10- a sayılı kararı gereği Maden Programı olarak eğitim ve öğretime başlamıştır.

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında ISCED-1997 (International Standard Classification of Education), kriterlerine uygun olarak ISCED 544 Kodu ile Madencilik ve Maden Çıkarma Bölümü altında Maden Teknolojisi Programı olarak eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Misyon

Ön lisans düzeyinde olan maden teknolojisi programı, eğitim vermek, madencilikle ilgili temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, madencilikle ilgili bütün dallarda yeterli teknik eğitim görmüş bireyler yetiştirmek, madenlerin sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde, güvenli, ekonomik, çevresel ve toplumsal yönleri ile kabul edilebilir biçimde çıkarılması, işlenmesi ve kullanılmasına yönelik bilgi ve beceri edinmelerini sağlamaktır.

Vizyon

Madencilikle ilgili kalıcı ve nitelikli eğitim vermek, hedefler belirleme de ve yönlendirme de yardımcı olmaktır. DGS sınavında daha fazla sayıda başarıyı sağlamak için öğrencileri yönlendirme, iş olanakları ve ileri düzeyde eğitim için alternatiflerin ve imkanların en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.

Değerlerimiz

Bilgi ve üretim teknolojileri anlamında kendi dalında uzman öğretim elemanlarının bulunduğu programımızda eğitim ve laboratuvar materyalleri açısında donanımlı, uygulamaya yönelik ekipmanlar açısından yeterli altyapıya sahip, Ülkemizdeki ve İlimizdeki Madencilik sektöründe faaliyet gösteren birçok özel sektör kuruluşları ile paydaş konumdadır.

Bölüm bünyesinde Cevher Hazırlama, Mineraloji laboratuvarı ve Topoğrafya uygulama aletleri mevcut olup, ilimizde öğrencinin uygulamaya yönelik eğitimlerini tamamlayabilecek birçok maden ve mermer işletmeleri bulunmaktadır. Bunlar kendi alanlarında Türkiye’ nin bilim ve teknoloji ölçeğinde Madencilik Sektörüne hizmet veren; ETİ KROM A.Ş., YILDIZ BAKIR, ÖZ ERSOY MADENCİLİK, PERA MADENCİLİK, ALACAKAYA, MESTA, AKDAĞ MERMER ve AR ALÇI gibi işletmelerdir.

Derslerin bir kısmı Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim elemanları tarafından kendi derslik ve laboratuvarlarında verilmektedir.

İçinde bulunduğumuz yüzyılda bilim ve teknolojinin gelişme hızı baş döndürücüdür. Bilimsel bilgi ve teknolojik gelişmelerin çok kısa bir süre için izlenilmemesi durumunda bile, madencilik sektöründe bulunan çeşitli kademelerdeki personelin bilgi birikiminde önemli eksiklikler yaşanmaktadır. Maden Teknolojisi Programımız bilimsel bilgi ve teknolojik gelişmeleri takip edecek imkanlara sahiptir.

İmkanlarımız

Yüksekokulumuz yerleşke alanı içinde kız ve erkek öğrenci yurtları mevcut olup, beslenme konusunda öğlen ve akşam yemekleri aşcılarımız tarafından hazırlanarak öğrencinin istifadesini sunulmaktadır.

Sosyal, Sportif, Kültürel ve Teknik faaliyetler konusunda her yıl çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Açıklama: http://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/108/image/MADEN1.jpg          Açıklama: http://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/108/image/MADEN2.jpg

 

 

Açıklama: http://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/108/image/MADEN3.jpg          Açıklama: http://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/108/image/MADEN11.jpg

 

Açıklama: http://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/108/image/MADEN5(3).jpg

Açıklama: http://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/108/image/MADEN5.jpg

Elazığ İli Maden Yatakları

Altın (Keban yatağı)

Bakır-Kurşun-Çinko (Keban simli Pb-Zn işletmesi, Keban-Zeytindağı yatağı, Yurtbaşı-Gurbet yatağı, Palu-Kedek yatağı, Sivrice-Helezür yatağı, Ergani-Şeyhyüt tepe yatağı, Ergani-Türbe (Kafir, Topaluşağı, Mihrapdağı) yatakları, Palu-Karaçör (Deri) yatağı, Keban-Nallıziyaret yatağı, Keban-Bergayın yatağı, Keban-Karamağaradere yatağı, Ergani-Ana Yatak, Ergani-Mihrapdağı yatağı, Ergani-Hacan yatağı, Ergani (Mızır Tepe, Mergen Tepe, Kısabekir) yatağı, Baskil-Nazaruşağı yatağı, Sivrice-Uslu Cu yatağı)

Demir (Merkez-Aşvan yatağı, Baskil-Karakaş yatağı, Keban-(Yahyalı ve Birivan-Hemzikan) yatakları)

Florit (Keban-Karamağara yatağı)

Kireçtaşı (Sivrice-Örençay yatağı, Merkez-Cipköy yatağı)

Krom (İl genelinde 22 yatak belirlenmiştir. Bunların büyük çoğunluğu işletilmiştir.

Bu günlerde, sadece Kapin, Kef, Putyan ve Sori yatakları işletilmektedir)

Manganez (Karakoçan-Sağın yatağı, Maden-(Hazerik, Keydan, Satırlı, Körez, Değirmendere, Şadiyan, Elbistan) yatakları)

Mermer (Guleman-Altınoluk yatağı)-Elazığ vişnesi

Molibden-Volfram (Keban-Soğanlıköy yatağı)

Jeotermal Kaynak (Karakoçan-Golan kaynağı)

Mineralli Su (Merkez-(Mürüdü, Perçenç, İçmece, Hoğu, Harkik, Etmenik, Kumbarış, Yılpınarı) kaynakları, Karakoçan-Bağçecik kaynağı, Palu-Karaçor kaynağı, Sivrice-Karlıkderesi kaynağı)

                  Açıklama: http://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/108/image/Ads%C4%B1z.jpg

Açıklama: http://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/108/image/MADEN6.jpg

                      Açıklama: http://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/108/image/MADEN7.jpg

Açıklama: http://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/108/image/MADEN9.jpg

                    Açıklama: http://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/108/image/MADEN8.jpg

Açıklama: http://portal.firat.edu.tr/Disaridan/_TEMP/108/image/MADEN10.jpg

 

 

 

 
Türkçe