Diller

Bahçe Tarımı Programı

     

Programımız, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05.02.2013 tarih ve 800 sayılı kararı ile kurulmuş olup, 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımına başlayacaktır. Keban Meslek Yüksekokulu bünyesinde Bahçe Tarımı Programı derslerini verebilecek, 5 adet akademik personel bulunmaktadır. Programımızda modern eğitimin tüm imkanları kullanılarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede; bitki fizyolojisi ve morfolojisi, toprak bilgisi, bitki yetiştiriciliği ve beslenmesi, hastalık ve zararlılarla mücadele, bitkilerin işlenmesi, muhafazası, ambalajlanması, pazarlamasına yönelik eğitim verilecektir. Bahçe Tarımı Programı mezunları, gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde meslek elemanı olarak istihdam edilmektedir.

Amaç: Bahçe Tarımı Programının eğitim ve öğretimindeki amacı; mesleğe ilişkin ekolojik, ekonomik, sosyal ve teknik konularda tam donanımlı, ülkemizin tarım kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, korunması ve işletilmesinde yetişmiş mesleki teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Tarım sektörü ile ilgili kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek, verilen disiplinli ve üst düzey eğitim-öğretim ile üstleneceği görevi başarıyla yürütebilecek, kaliteli ve nitelikli ara kadro elemanları yetiştirebilen bir öğretim kurumu olmaktır.

Türkçe