Diller

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

DERSLER ve AKTS

I. SINIF

I. YARIYIL

Optik

Kod

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

ECTS

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredisi

 

PSB 101

Sera Yapım Tekniği

2

2

4

3

5

 

PSB 103

Toprak bilgisi

2

0

2

2

3

 

PSB 105

Peyzaj Ekolojisi

3

0

3

3

3

 

PSB 107

Süs Bitkisi Fidanlık İşletmesi ve Kuruluşu

2

1

2

2

3

 

PSB 109

Proje Çizim Tekniği

2

1

3

3

3

 

PSB 111

Botanik

3

0

3

3

3

 

PSB 113

Bitki Tanıma I

2

1

2

2

2

 

PSB 115

Tarımsal Savaş Yöntemleri

2

1

3

3

2

 

TRD 101

Türk Dili

2

0

2

2

2

 

YDİ 131

İngilizce

2

0

2

2

2

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

Seçmeli Derslerden 2 ECTS Kredi Seçmek Zorunludur.

 

PSB 117

Ölçme Bilgisi

2

0

2

2

2

 

PSB 119

İlk yardım

2

0

2

2

2

TOPLAM

24

6

28

27

30

 

 

I. SINIF

II. YARIYIL

Optik

Kod

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

ECTS

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredisi

 

PSB102

Sulama Bilgisi

2

2

4

3

4

 

PSB104

Bitki Üretim Teknikleri

2

2

4

3

4

 

PSB106

Yabancı Otlar ve Müc.

2

2

4

3

4

 

PSB108

Bitki Fizyolojisi

2

0

2

2

2

 

PSB110

Matematik

2

0

2

2

2

 

PSB112

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

2

2

4

3

4

 

PSB114

Bitki Tanıma II

2

1

2

3

2

 

PSB116

Yer örtücü Bitkiler ve Çim alan tesisi

2

1

2

3

2

 

TRD102

Türk Dili

2

0

2

2

2

 

YDİ132

İngilizce

2

0

2

2

2

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

Seçmeli Derslerden 2 ECTS Kredi Seçmek Zorunludur.

 

PSB 118

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

2

0

2

2

2

 

PSB 120

Çiçek Kesim işlemleri ve Pazarlama

2

0

2

2

2

TOPLAM

22

8

32

28

30

 

 

II. SINIF

III. YARIYIL

Optik

Kod

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

ECTS

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredisi

 

PSB201

Süs Bitkisi Hastalık ve Zararlıları

2

1

3

3

3

 

PSB203

Kesme Çiçek Yetiştiriciliği

2

1

3

3

3

 

PSB205

Uygulama -I

0

4

4

2

5

 

PSB207

Teknik Resim

2

1

3

3

3

 

PSB209

Peyzaj Uygulama Tekniği I

2

1

3

3

4

 

PSB211

Kentsel Peyzaj Planlaması

2

1

3

3

3

 

PSB213

Peyzaj Bakım ve Onarım I

2

1

3

3

4

 

AİT201

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi

2

0

2

2

2

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

Seçmeli Derslerden 3 ECTS Kredi Seçmek Zorunludur.

 

PSB215

Fide ve Fidan Yetiştirme Teknikleri I

2

1

3

3

3

 

PSB217

Bilgisayar Destekli Peyzaj Çizim Tekniği

2

1

3

3

3

TOPLAM

16

11

27

25

30

 

 

II. SINIF

IV. YARIYIL

Optik

Kod

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

ECTS

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredisi

 

PSB202

Bitki Besleme ve Gübreleme

2

1

3

3

3

 

PSB204

Park ve Bahçe Düzenleme

2

1

3

3

3

 

PSB206

İç Mekân Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

2

1

3

3

3

 

PSB208

Uygulama -II

0

4

4

2

5

 

PSB210

Peyzaj Uygulama Tekniği II

2

1

3

3

4

 

PSB212

Dış Mekân Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

2

1

3

3

3

 

PSB214

Peyzaj Bakım ve Onarım II

2

1

3

3

4

 

AİT202

Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi

2

0

2

2

2

Seçmeli Dersler

 

 

 

 

 

Seçmeli Derslerden 3 ECTS Kredi Seçmek Zorunludur.

 

PSB216

Fide ve Fidan Yetiştirme Teknikleri II

2

1

3

3

3

 

PSB218

Süs Bitkisi Olarak Kullanılan Yabancı Otlar

2

1

2

3

3

TOPLAM

16

11

27

25

30

 

DERS İÇERİKLERİ

1- Sera Yapım Tekniği

PSB-101 (2-2-3)

Sera yapımında kullanılan malzemeler ve seranın kurulması esnasında dikkat edilecek hususların anlatımı yapılacaktır. Sera işletmesinin kurulması ve işletme planının çizilmesi, kredilendirilmesi, ser yapı elemanlarının tanıtılması ve bu elemanlarda kullanılan malzemeler ve özellikleri, sera projesinde dikkat edilecek ön bilgiler ( kuvvet, moment, eğilme momenti vb. ) verilecektir. Ayrıca seralara etkili yükler ve bu yükler karşısında yapı elemanlarının emniyet kontrolü ve ser yapı elemanlarının seçilmesi ile ilgili hesaplama konularında bilgiler verilmektedir.

2- Toprak Bilgisi

PSB - 103 (2-0-2)
            Toprağın tanımı, oluşumu, toprak tipleri, toprak katmanları ve verimlilikleri, Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tanımlanması, toprak oluşumu, bitki yetiştiriciliği için toprak hazırlanması ile toprak yorgunluğu ve yorgunluğun giderilmesi konularında bilgiler verilmektedir.

3- Peyzaj Ekolojisi

PSB-105 (3-0-3)

Peyzaj ekolojisine giriş ve tarihsel gelişimi, Peyzaj ekolojisine ait temel kavramlar, Peyzajın yapısını oluşturan doğal ekolojik faktörler ve aralarındaki ilişkiler, Klimatik faktörler, tanıtımı, ekolojik önemi ve peyzajdaki fonksiyonları, Toprak faktörü; tanıtımı, ekolojik önemi ve peyzajdaki fonksiyonu Reliyef faktörü; tanıtımı, ekolojik önemi ve peyzajdaki fonksiyonu, Biyolojik faktörler ve ekolojik önemi

İnsan etkisinden kaynaklanan zararlı ekolojik faktörler ve bunların peyzaj üzerindeki baskıları, Hava kirliliği; tanıtımı, ekolojik önemi ve peyzaj elemanları ile olan karşılıklı ilişkileri, Su kirliliği; tanıtımı, ekolojik önemi ve peyzaj elemanları ile olan karşılıklı ilişkileri, Ödev teslimi, Toprak kirliliği; tanıtımı, ekolojik önemi ve peyzaj elemanları ile olan karşılıklı ilişkileri, Radyoaktif kirlilik; tanıtımı, ekolojik önemi ve peyzaj elemanları ile olan karşılıklı ilişkileri, Öğrenci sunumu, Gürültü kirliliği; tanıtımı, ekolojik önemi ve peyzaj elemanları ile olan karşılıklı ilişkileri verilecektir.

4-Süs Bitkisi Fidanlık İşletmesi ve Kuruluşu

PSB – 107 ( 2-0-2 )

            Fidan işletme ve kuruluşları yapılandırılması, açık ve kapalı alan fidanlık işletmelerinin tanıtılması, yer seçimleri, iklim özellikleri, toprak şartları, su ihtiyaçları, ekonomik şartları, kuruluş çalışmaları hakkında bilgi verilecektir.

5- Proje Çizim Tekniği

PSB – 109 ( 3-0-3 )       

          Projenin tanımı-genel bilgiler, Ölçek kavramı, kuzey işareti, projelerin katlanması, örnek çalışma, Proje aşamaları, örnek çalışma, Projelerde kesit alınması, örnek çalışma, Legand ve proje kapağı hazırlanması, örnek çalışma, Konut bahçesi düzenlenmesi, Konut çevre düzenleme projesi-örnek çalışma, Konut çevre düzenleme projesi-örnek çalışma. Peyzaj Projelerinde Kullanılan Gösterim Teknikleri. Çizim Malzemeleri. Ölçek Kavramı ve Çeşitleri. Plan, Kesit ve Görünüş Kavramları ve Kullanım Amaçları. Ölçülendirme ve Genel Sınıflandırılması. Peyzaj planlama, Peyzaj Tasarım ve Çevre Düzenleme Kavramları, Projelendirme Süreci ve Proje Tipleri, Farklı Özellik ve Ölçekteki Projelere İlişkin Bilgiler, Proje Okuma ve Aplikasyon Tekniği anlatılacaktır.

6- Botanik

PSB- 111 ( 2-0-2 )

Botanik biliminin sınıflandırılması, Sitoloji (Hücre bilimi: protoplazma, sitoplâzma, hücre zarı, çekirdek, kromozomlar, hücre bölünmesi vb.), Histoloji (Doku bilimi: hücre arası boşluklar, dokuların sınıflandırılması), Organografi (Kök, gövde, yaprak), Bitki sistematiği, Bitkilerde üreme (eşeysiz ve eşeyli üreme, çiçeğin yapısı, ovülün yapısı, çiçeklerde simetri, çiçek formülü ve diyagramı, çiçek durumları, tozlanma, döllenme, meyve, meyve tipleri) anlatılacaktır.

7- Türk Dili I-ll

TRD-101 /  TRD-102 (2-0-2)

Dil, Diller, Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle, Kelime Türleri, Anlatım Öğeleri ve Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri, Yazılı ve sözlü anlatım türleri, Noktalama ve yazım kuralları, Anlatım bozuklukları, Seminer, konferans, münazara vb. türler üzerinde çalışma.

8- İngilizce l-ll

YDİ-131 /  YDİ-132 (2-0-2)

Genel dil bilgisi kurallarının tanıtılması, okuma – yazma kuralları, telaffuz, cümle kurma teknikleri, terimler, deyimler, kelime haznesini artırıcı çalışma ve uygulamalar, basit tercüme teknikleri, teknik ve edebi tercümeler üzerinde incelemeler.

9- Bitki Tanıma I

PSB – 113 ( 2-0-2 )

Peyzaj Mimarlığının botanik ile ilişkisi, bazı kavramların tanımlanması, Bitki sistematiği, Bitki tanımada kullanılabilecek kısımlardan kökler, gövde ve yaprak, özellikleri, Bitki tanımada kullanılabilecek kısımlardan çiçek ve meyve özellikleri, Peyzaj Mimarlığında ağaçların önemi ve işlevi, Açık tohumlu iğne yapraklı ağaçların botanik ve ekolojik istekleri, yetişme ortamları ve doğal yayılışı, çeşitleri, estetik ve işlevsel özellikleri, peyzajda kullanım yerleri ve özellikleri. Arazi Uygulama Gezisi, Açık tohumlu iğne yapraklı ağaçların botanik ve ekolojik istekleri, yetişme ortamları ve doğal yayılışı, çeşitleri, estetik ve işlevsel özellikleri, peyzajda kullanım yerleri ve özellikleri. Açık tohumlu iğne yapraklı ağaçların botanik ve ekolojik istekleri, yetişme ortamları ve doğal yayılışı, çeşitleri, estetik ve işlevsel özellikleri, peyzajda kullanım yerleri ve özellikleri.

10- Tarımsal Savaş Yöntemleri

PSB-115 ( 2-1-3 )

           Genel olarak yetiştirilen tüm süs bitkilerindeki hastalık ve zararlılarla yapılacak olan bütün tarımsal savaş yöntemleri, entegre mücadele yöntemleri ile birlikte ilaçlı mücadelede uygulanması gereken yöntemler uygulamalı olarak anlatılacaktır.

11- Ölçme Bilgisi

PSB – 117 ( 2-0-2 )

Tanım, Harita ve Plan, Ölçü Birimleri, Ölçek , Ölçü Hataları, Hata Çeşitleri, Ölçülerin Doğruluk Ölçütleri, Basit Ölçü Aletleri, Dik İnmek-Çıkmak, Doğruların Aplikasyonu, Uzunlukların Ölçümü Basit Ölçme Aletleri ile Harita Alım Yöntemleri Alan Hesapları Dik koordinat Sistemleri ve Temel Ödevler. Yatay Kontrol Noktaları ( Poligon ) Yükseklik  Ölçmeleri Takeometri ve Takeometrik Alım Hacim  Hesapları Yapı İşlemleri Yatay Kontrol Noktaları ( Nirengi ) Özel Konular anlatılacaktır.

12- İlk Yardım

PSB – 119 ( 2-0-2 )

         İlkyardımın işlevini ve önemin, İlkyardım malzemelerini tanıma ve  doğru biçimde kullanma, İlkyardımın temel ilkelerini bilmek,  Kazalarda ilkyardım yapabilme,  Hastalık durumunda ilkyardım yapabilme, Temel   taşıma tekniklerini bilme ve öğretebilme. İlk yardım tekniklerini öğretilecektir.

13- Sulama Bilgisi

PSB-102 ( 2-2-3)

Süs bitkisi yetiştiriciliğinde ve peyzaj alanlarında kullanılan sistemlerin tanıtımı, bu sistemlerin avantaj ve dezavantajları ile, bu sistemlerin avantaj ve dezavantajları ile sistemin kurulması, sistem parçalarının tanıtılması hakkında bilgi verilmesi, uygulaması verilecektir.

14- Bitki Üretim Teknikleri

PSB-104 (2-2-3)

Süs Bitkilerinin üretim ortamları, bu ortamlardaki farklı üretim tekniklerinin teorik ve uygulamalı olarak anlatılması.  Süs bitkisi fide ve fidanlarının yetiştirilme tekniklerinin anlatılması.

15- Yabancı Otlar ve Mücadelesi

PSB – 106 ( 2-2-3 )

Yabancı otun anlamı ve tanımı, peyzajda kullanılan yabancı otların tanıtılması,  peyzaj alanlarında ve süs bitkisi alanlarında yetişen ve zararlı olan yabancı otların tanıtılması, bu alanlarda verdikleri zarar ve mücadelesi hakkında bilgi verilmesi.

16- Bitki Fizyolojisi

PSB- 108  (2-0-2)

Bitkinin tohumdan başlayarak yeni tohum oluşturuncaya kadar geçen süre içerisinde bitkide meydana gelen olayların incelenmesi. Bitkilerin iç yapısında meydana gelen fizyolojik olaylar ( difüzyon, osmoz, turgor, plazmolizis, şişme), bitkilerde besin maddesi alınımı, bitkilerde su, mineral tuzlar, organik bileşiklerin taşınması, bitkilerde transpirasyon, fotosentez ve solunumu anlatılacaktır.

17- Matematik

PSB – 110 ( 2-0-2 )

          Uzunluk, alan, hacim ve zaman ölçüleri; sıralama ve dört işlem, rasyonel sayılar, ondalık sayılar, mutlak değer, oran ve orantı, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizlikler, ölçü birimlerinin birbirlerine dönüştürülmesi, bazı basit alan ve hacim hesapları, analitik düzlemin tanıtılması, birinci dereden bir ve iki bilinmeyenli denklemlerin grafiklerinin çizilmesi, çizilmiş bazı örnek grafiklerin yorumlanması, bazı basit trigonometrik fonksiyonlar ve mesleki açıdan kullanım alanları anlatılacaktır.

18- Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

PSB-112 (2-2-3)

Bilgi teknolojilerine giriş, işletim sistemleri, sistem parçalarının tanıtılması temel uygulama yazılımları, veri tabanı sistemleri, bilgisayar ağları, www, web sayfası tasarımı anlatılacak ve uygulamaları yaptırılacaktır.

19- Bitki Tanıma II

PSB- 114 ( 2 – 0 - 2)

Kapalı tohumlu bitkilerden geniş yapraklı ağaçların, botanik ve ekolojik istekleri, yetişme ortamları ve doğal yayılışı, çeşitleri, estetik ve işlevsel özellikleri, peyzajda kullanım yerleri ve özellikleri, Kapalı tohumlu bitkilerden geniş yapraklı ağaçların, botanik ve ekolojik istekleri, yetişme ortamları ve doğal yayılışı, çeşitleri, estetik ve işlevsel özellikleri, peyzajda kullanım yerleri ve özellikleri, Kapalı tohumlu bitkilerden geniş yapraklı ağaçların, botanik ve ekolojik istekleri, yetişme ortamları ve doğal yayılışı, çeşitleri, estetik ve işlevsel özellikleri, peyzajda kullanım yerleri ve özellikleri, Kapalı tohumlu bitkilerden geniş yapraklı ağaçların, botanik ve ekolojik istekleri, yetişme ortamları ve doğal yayılışı, çeşitleri, estetik ve işlevsel özellikleri, peyzajda kullanım yerleri ve özellikleri.

20- Yer Örtücü Bitkiler ve Çim Alan Tesisi

PSB – 116 ( 2 – 0 - 2)

             Peyzaj Planlama ve Uygulama Çalışmalarında Kullanılan Yer Örtücü Bitkilerin Tanıtımı, Ekolojik İstekleri ve Kullanım Yerleri, Çim Bitkilerinin Tanıtımı, Ekolojik İstekleri, Estetik Önemleri, Çim Alan Tesisinin Aşamaları, Çim Alanların Bakımı anlatılacaktır.

21 – İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

PSB – 118 ( 2 – 0 - 2)

                 İş Sağlığının Sosyal Boyutu / İşyerinde Tutulması Zorunlu Sağlık Raporları Ve Belgeler / İşyerinde Meslek Hastalıklarını Oluşturan Fiziksel Ve Kimyasal Faktörler / SSK Mevzuatına Göre Sağlık Mevzuatı / işyerinde Ortak Sağlık Birimi / Gürültünün, Titreşimin Sağlığa Etkileri Ve Önlemleri / İşyerinde Gürültü Haritasının Düzenlenmesi / İş Ortamında Tozlar, Gazlar Ve Etkileri / İşyerinde Sağlık Açısından Hijyen Ve Temizlik / Gıda Endüstrisinde iş Hijyeni / Enerji Ve Ağırlık Kontrolü / Dengeli Beslenme /  Yaşam Boyu Spor.

22- Çiçek Kesim İşlemleri ve Pazarlama

PSB – 120 ( 2 – 0 - 2)

Kesim sonrasında süs bitkilerinde kalite ve kantiteyi düşürmeden yapılması gereken işlemler ve ürünün ekonomik ve sağlıklı olarak pazarlanması ile ilgili bilgilerin verilmesi. Süs bitkilerinin kesim zamanı kriterleri, kesim yöntemleri, kesim sırasında ve kesim sonrası meydana gelen kayıplar ve önleme şekilleri,  pazarlama şekilleri ve sistemleri hakkında bilgi verilmektedir.

21- Süs Bitkisi Hastalık ve Zararlıları

PSB- 201 ( 2-1-3 )

             Süs bitkilerinde görülen cansız hastalık etmenleri, canlı hastalık etmenlerinden fungal, bakteriyel, virütik hastalıklar ve zararlıları ve bunlarla ekonomik ve çevre sağlığını bozmayan mücadele yöntemleri hakkında tür bazında bilgiler verilecektir.

23- Kesme Çiçek Yetiştiriciliği

PSB- 203 ( 2-1-3)

Glayöl yetiştiriciliği, anavatanı, bitkisel özellikleri, çeşitleri, glayöl soğanı üretimi, Çiçek soğanı üretim yöntemleri, kralen dikimi, çiçek üretimi, iklim istekleri, hasat ve pazarlama, Zambak yetiştiriciliği, anavatanı, çeşitleri, çoğaltma yöntemleri, Zambağın kesme çiçek olarak ve saksılı üretimi, Zambağın ekolojik istekleri, preparasyon, Zambakta çiçeklenme zamanının planlanması, hastalık ve zararlıları, hasat ve pazarlama, Gysophila yetiştiriciliği, bitkisel özellikleri, çeşitleri, Gysophila nın ekolojik istekleri, üretim teknikleri, hastalık ve zararlıları, hasat ve pazarlama, Atatürk çiçeği yetiştiriciliği, bitkisel özellikleri, üretim şekilleri, Atatürk çiçeğinin hastalık ve zararlıları, hasat ve pazarlama, Orkide yetiştiriciliği, çeşitleri, iklim istekleri, Orkidenin üretim yöntemleri hastalık ve zararlıları, hasat. Orkidenin üretim yöntemleri hastalık ve zararlıları, hasatları hakkında bilgiler verilecektir.

24- Uygulama I

PSB- 205 ( 0-4-2 )

            Genel mesleki derslerin uygulamalarının daha aktif bir şekilde öğrencilere güz dönemi içerisinde yaptırılması.

25- Teknik Resim

PSB- 207 (2-1-3)

Çizim tekniğine giriş, Çizimlerde kullanılan ekipmanlar, örnek çalışma, Çizimlerde kullanılan materyaller, örnek çalışma, Teknik resim kuralları, örnek çalışma, Ölçek kavramı ve kuzey işareti, örnek çalışma, Yazı ve çizgi çeşitleri ve kullanım alanları, örnek çalışma, Peyzaj projelerinde canlı materyaller, örnek çalışma, Peyzaj projelerinde canlı materyaller, örnek çalışma, Geometrik çizimler, örnek çalışma yaptırılacaktır.

26- Peyzaj Uygulama Tekniği

PSB- 209 ( 2-1-3 )

             Tesviye nedenleri, sorunları, tesviye engelleri, çevresel engeller, tesviye operasyonu, Tesviye planının hazırlanması, Kazı ve dolgu hesabı, Drenaj, Tesviye yapıları, tesviye makineleri, Bitkilendirme anlatılacaktır.

27- Kentsel Peyzaj Planlaması

PSB – 211 ( 2-1-3 )

Planlama, Kentleşme sorunları, Kentsel açık yeşil alanlarının önemi, Kentsel açık yeşil alan sunum hazırlama, Kentsel yeşil alan projelendirme, Kentsel peyzaj tasarımı, Kentsel yeşil alan sınıflandırma, Proje uygulama, Kentsel açık yeşil alan sunumu, Kentsel açık yeşil alanların sunumu, Proje uygulaması yaptırılacaktır.

28- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-ll

AİT-201 /  AİT-202 (2-0-2)

           Türk Devrimini hazırlayan nedenlere toplu bir bakış, Türk topraklarının işgal edilmesi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve kongreler dönemi, Kuvva-i Milliye ve Misak-ı Milli kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, 1920 yılının siyasi olayları, Sakarya Zaferi'ne kadar milli mücadele, Sakarya Zaferi, Büyük Taarruz, Saltanat sorunu ve Lozan Barış Görüşmeler, T.B.M.M' de gruplar, Cumhuriyet'in ilanı, 3 Mart 1924'te yapılan devrimler, 1924 Anayasası, çok partili demokratik yaşama geçiş, devrimi yok etme çabaları, devrimler, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri, Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyet'inin dış politikası (1923-1938).

29-  Peyzaj Bakım Onarım I

PSB – 213 ( 2-1-3 )

Peyzaj alanlarında güz dönemi ağaç ve ağaççıklarda, çalılarda budama; şekil budaması, verim budaması, gençleştirme budaması. Kent ağaçlarının; budama zamanı ve şekli. Ağaçların restorasyonu, kovuk doldurma işlemleri ve bakımı. Park ve bahçelerdeki çocuk oyun takımlarının, mimari yapının tamir ve bakımı anlatılıp, uygulama yaptırılacaktır.

30- Fide ve Fidan Yetiştirme Tekniği I

PSB – 215 ( 2-1-3 )

            Ülkemizdeki fidecilik sektörün genel durumu Fide yetiştiriciliğinde tohumluğun önemi Fide yetiştirmede kullanılan ortamlar ve özellikleri Sebzecilikte aşılı fide kullanımı Sebzecilikte aşılı fide kullanımı Modern fide üretim tesisleri anlatılacaktır.

31 – Bilgisayar Destekli Peyzaj Çizim Tekniği

PSB – 217 (2 – 1 -3 )

Autocad programının yüklenmesi, Autocad programının kullanılması, Autocad uygulamasını yaptırılması ve çizim ödevleri ile dersin pekiştirilmesi sağlanacaktır.

32- Bitki Besleme ve Gübreleme

PSB – 202 (2-1-3)

Sağlıklı, kaliteli ve yüksek verimli ürün elde edebilmek için gereken bitki besin elementlerinin noksanlık belirtileri ve tedavi için yapılması gerekenler verilmektedir. Peyzaj alanlarında ve süs bitkisi yetiştiriciliğinde kullanılan gübre çeşitleri, içerikleri, kullanımları, karışım durumları,  gübreleme uygulamaları hakkında bilgiler verilmektedir.

33- Park ve Bahçe Düzenleme

PSB- 204 ( 2-1-3 )

Park, bahçe ve peyzaj mimarisinin tanımı, eski bahçe sanatları, ölçek kavramı ve örnekleri, bitkilerin projede gösterim şekilleri, zehirli bitkilerle ilgili bilgileri verilmesi, tasarım aşamaları, çizim yapmayı kolaylaştıran bilgisayar programlarını kullanama teknikleri ve örnek proje hazırlanması anlatılacaktır.

34- İç Mekân Süs Bitkisi Yetiştiriciliği

PSB- 206 ( 2-1-3 )

       İç mekân süs bitkilerinin tanıtımı, kullanımları ve üretimleri hakkında bilgi verilecektir.

35- Uygulama II

PSB- 208 ( 0-4-2 )

          Genel mesleki derslerin uygulamalarının daha aktif bir şekilde öğrencilere bahar dönemi içerisinde yaptırılması.

36- Peyzaj Uygulama Tekniği II

PSB- 210 ( 2-1-3 )

Sulama sistemleri, başlıklar, başlık seçimi, Sulamada seksiyonlara ayırma, boru çapı belirleme, Sulama sistemi elemanları, Aydınlatmada ışık kaynakları, armatürler, aydınlatma teknikleri, Keşif, İhale dosyası, ihale usulleri, Şantiye yönetimi anlatılacaktır.

37- Dış Mekân Süs Bitkisi Yetiştiriciliği

PSB- 212 ( 2-1-3 )

           Dış mekân süs bitkilerinin tanıtımı, kullanımları ve üretimleri hakkında bilgi verilmesi.

38- Peyzaj Bakım Onarım II

PSB- 214 ( 2-1-3 )

Peyzaj alanlarında bahar döneminde çimlerin bakımı, çim ekimi, sulama sistemlerinin bakımı ve onarımı, aydınlatmaların genel kontrolü, süs bitkilerinin budamaları, ağaçların genel bakımları yaptırılacaktır. Ağaç  ve ağaççıklarda, çalılarda budama; şekil budaması, verim budaması, gençleştirme budaması. Kent ağaçlarının; budama zamanı ve şekli. Ağaçların restorasyonu, kovuk doldurma işlemleri ve bakımı. Park ve bahçelerdeki çocuk oyun takımlarının, mimari yapının tamir ve bakımı anlatılıp, uygulama yaptırılacaktır.

39- Fide ve Fidan Yetiştirme Tekniği II

PSB- 216 ( 2-1-3 )

Ülkemiz fidancılığının durumu, Fidan üreticilerinin sorunları, Fidan üretim tekniklerinin tanıtılması, Fidanlık işletmeciliğinde çalışma amacı ve tipin tespiti, Fidanlık tesis edilirken dikkat edilmesi gerekli olan konular, Fidanlık tesis edilirken dikkat edilmesi gerekli olan konular anlatılacaktır.

40- Süs Bitkisi Olarak kullanılan Yabancı Otlar

PSB-218 ( 2-1-3 )

Süs bitkisi olarak kullanılan yabancı otların morfolojik olarak tanımı, yaşayışları, gelişim evrelerinin tanıtılması sağlanacaktır.

 

Türkçe